Risico's

Met de huidige salderingsregeling komt de terugverdientijd op 4-6 jaar. Vanaf 2023 tot en met 2031 wordt de saldering geleidelijk afgebouwd. Tegen die tijd is uw installatie al grotendeels terugverdiend.

Een kWh zonder energiebelasting kost vandaag (begin 2020) ongeveer 8 cent en mét energie belasting 23 cent. Omdat een deel van de opgewekte energie rechtstreeks verbruikt wordt (en niet door de meter geregistreerd) komt de elektriciteitsprijs zonder saldering gemiddeld uit op 11 cent (30% intern gebruik is makkelijk haalbaar). Dan gaat de terugverdientijd naar 8-12 jaar. Als de overheid de energiebelasting verhoogt (en dat heeft ze al heel veel jaren gedaan) gaat de terugverdientijd weer omlaag. De afgelopen 15 jaar was de stijging van de prijs elektriciteitsprijs daardoor 6,2% per jaar (jaar op jaar, CBS).

Kortom, maakt u zich niet teveel zorgen.

Meer over saldering hier.