Risico's

Met de huidige salderingsregeling komt de terugverdientijd op 6-9 jaar. Begin Juli 2017 heeft minister Kamp in de kamer gezegd dat er mogelijk vanaf 2023 veranderingen zullen komen in de saldering, met een "nette overgangsregeling" voor bestaande systemen. Tegen die tijd is uw installatie al deels terugverdiend.

Een kWh zonder energiebelasting kost vandaag (begin 2017) ongeveer 7 cent en mét energie belasting 20 cent. Omdat een deel van de opgewekte energie rechtstreeks verbruikt wordt (en niet door de meter geregistreerd) komt de elektriciteitsprijs zonder saldering gemiddeld uit op 11 cent (30% intern gebruik is makkelijk haalbaar). Dan gaat de terugverdientijd naar 11-16 jaar. Als de overheid de energiebelasting verhoogt (en dat heeft ze al heel veel jaren gedaan) gaat de terugverdientijd weer omlaag. De afgelopen 15 jaar was de stijging van de prijs elektriciteitsprijs 6,2% per jaar (jaar op jaar, CBS).

Kortom, maakt u zich niet teveel zorgen. En tegen die tijd kunnen we met zijn allen (nu al meer dan 500000 installaties in NL) ook nog gaan protesteren...

Meer over saldering hier.