Hoog en laag tarief

Vraag: moet ik overdag stroom gebruiken als de installatie aan het terug leveren is of beter 's-nachts, vanwege het lage tarief?

Antwoord: Fincancieel gezien maakt dat vrijwel niets uit als je zonnepanelen hebt (en het verbruik ongeveer gecompenseerd wordt door de zonnepanelen).


Een voorbeeld: verbruik 4000 kWh, de zonnepanelen wekken 3600 kWh op. Het saldo is 4000-3600 = 400 kWh.

De rekening ziet er dan gemiddeld genomen als volgt uit:

Import hoog:1271, export hoog 1843, saldo hoog 1271-1843 = -571

Import laag 1709, export laag 737, saldo laag 1709-737 = 971

Per saldo resteert een saldo van -571+971 = 400

U betaalt 400 kWh tegen het lage tarief omdat het negatieve saldo hoog eerst verrekend wordt met een deel van het saldo laag. Als u heel extreem veel zou verbruiken in het hoge tarief loopt de rekening hoogstens tot 400 kWh tegen het hoge tarief op. Dat is ten hoogste 400*0,014 =5,60 meer.

Achtergrond: Uw verbruik is meestal 50% laag tarief en 50% hoog tarief (zonder zonnepanelen). De zonnepanelen wekken overdag energie op: 5 dagen in het hoge tarief en 2 dagen in het lage (weekend). Dat veroorzaakt vrijwel altijd een negatief saldo in het hoge tarief, dat eerst verrekend wordt met het saldo laag tarief.

Door de manier waarop de rekening opgesteld wordt is er geen enkel verschil tussen een slimme meter en de ferrarismeter met terugdraaiende teller.