Saldering

Huidige situatie:

De energie die u overdag teveel opwekt mag u -op jaarbasis- verrekenen met uw verbruik op andere tijdstippen. Per jaar wordt alle energie die het huis is uitgegaan (geëxporteerd), verrekend met hetgeen het huis is ingegaan (geïmporteerd). Over wat overblijft (het zogenaamde saldo) moet u elektriciteitskosten en energiebelasting betalen. Als het saldo negatief is (u heeft dan teveel panelen) krijgt u alleen elektriciteitskosten terug.

Voorbeeld: u verbruikt 4000 kWh per jaar en wekt er 3600 op. Het saldo is dan 400 kWh. Daarover betaalt u 0,08*400 elektriciteitskosten en 0,1422*400 energiebelasting. Dat is 32+56,88 = 82,88 (tarief Essent 2020).

In feite gebruikt u het elektriciteitsnet om overschotten te bewaren die later (dikwijls na maanden pas) weer terug worden gehaald (zomer/winter). Het net fungeert eigenlijk als een accu (één die gratis is).

Onze overheid maakt hier op termijn een eind aan. Vanaf 2025 gaat 34% van de energiebelasting over de teruglevering verminderd worden. Daarna wordt de rest afgebouwd, zodat in 2031 de vergoeding op 0 uit komt. Daarnaast gaat de vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit waarschijnlijk terug naar 80%. Wat zijn de consequenties?

Toekomst:

Zelfde voorbeeld als net. De export over een jaar is bijvoorbeeld 2580 kWh, de import 2980 kWh. Het saldo is hier ook weer 400 kWh. Dan betaalt u energiebelasting over 2980 kWh en krijgt u 20% minder terug over de opgewekte elektriciteit. Samen 0,08*2980-80%*0,08*2580+0,1422*2980 = 497,04.

Gevolgen:

In het voorbeeld is de opwek van de zonnepanelen 90% van het verbruik. In dat geval wordt gemiddeld 28% van de door de installatie opgewekte energie direct in het huis verbruikt (het zogenaamde zelfverbruik). Zonder zonnepanelen zou daar energiebelasting over betaald moeten worden, dus dat is winst. Met wat gedragswijzigingen zoals overdag wassen, drogen, auto opladen, etc. kan het zelfverbruik verder omhoog. Het zelfverbruik hangt ook af van de grootte van de installatie. Hoe groter het aantal zonnepanelen, hoe lager het percentage zelfverbruik.


Ik heb een contract met hoog en laag tarief, maakt dat nog wat uit? Vrijwel niets. Zie hier.