Misvattingen

Schaduw op één paneel heeft invloed op alle panelen.

Soms wel, maar meestal niet. Het paneel met schaduw (of een deel ervan) valt uit en de omvormer zoekt een nieuw werkpunt met de resterende panelen. Met veel schaduwpanelen en/of wisselende schaduw (door bomen) kan een standaard omvormer dit niet goed aan. Daarom werken we in zo'n geval met een slimme omvormer of  losse optimizers. Alleen de panelen met schaduw worden voorzien van een optimizer.  De meest betrouwbare oplossing is een slimme omvormer. We zijn geen grote voorstander van micro-omvormers vanwege de prijs/prestatie verhouding.

Wat is een Wattpiek? (1 Wp = gelijk aan 0,85 kWh)

Een Wattpiek is de eenheid om het vermogen aan te duiden. Een zonnepaneel levert -onder laboratoriumomstandigheden- gemiddeld ongeveer 350W . Onder Nederlandse omstandigheden wordt voor voor elke Wp aan vermogen tenminste 0,85 kWh aan energie per jaar opgewekt.

Dit is een uitspraak die je overal op het internet terugvindt.  Hier twee voorbeelden:

Conclusie: 0,85 is wel een heel ongenuanceerde uitspraak. Een aantal jaren geleden heeft de Europese Commissie -in het kader van de verduurzaming van energie en transport- opdracht gegeven de potentiële opbrengst van zonnepanelen in Europa in kaart te brengen. Daartoe hebben verschillende universiteiten uit diverse landen samengewerkt om een gedetailleerd model te maken. In het model zitten o.a. klimaatgegevens, alle obstakels groter dan 25 meter (bijv. bergen), instralingsdata, etc. Het model is middels een website beschikbaar via de volgende link en is inmiddels uitgebreid tot Afrika en Zuidoost Azië. 

Panelen moeten onder een hoek van ongeveer 35 graden naar het zuiden opgesteld worden om rendabel te zijn.

Fout. Dat hangt in de eerste plaats af van de hoogte van de investering. En die is de laatste jaren flink naar beneden gegaan. Bij 35 graden is de opbrengst 0,99 kWh/kWp. Bij een hellingshoek van 30 graden op een West- of Oostdak blijft er -zonder schaduw- nog 0,861 kWh/Wp te oogsten. Hoewel dit geen ideaal gelegen daken zijn kan het toch uitermate rendabel zijn om hier panelen op te leggen. Zelfs verticale panelen op een zuidmuur zijn tegenwoordig rendabel: 0,746 kWh/Wp. Met een aanschafprijs van 1,03 per Wp kom je op een investering van 1,38 per kWh, ofwel een financieel rendement van 0,45/1,38 = 33 %. Hier een heel goed artikel (uit onverdachte bron) over het rendement van zonnepanelen.

De elektriciteitsprijs stijgt harder dan de inflatie de komende jaren.

Dat risico bestaat. De afgelopen 30 jaar was de stijging 2-3% per jaar (jaar op jaar). De oorzaak daarvan lag voornamelijk bij de overheid (energiebelastingen). Begin 2016 heeft de overheid de energiebelasting op elektriciteit eenmalig verminderd, waardoor de prijs van stroom gedaald is. Het is verstandig om in ieder geval te rekenen met een stijging die gelijke tred houdt met de kosten van levensonderhoud (inflatie).

Als de saldering wegvalt gaan we massaal een thuisaccu aanschaffen.

Een thuisaccu kost op dit moment zo'n 700,- per kWh opslagcapaciteit exclusief installatie. Reken op een opslagrendement van 85% en een levensduur van 4000 cycli. Daaruit volgt een prijs per opgeslagen kWh van ruim 0,20. Momenteel is de energiebelasting ongeveer 0,13. Dat is dus de moeite niet waard.  Stel dat u voldoende zonnepanelen heeft om uw verbruik te dekken. Dan is het eigengebruik van de opgewekte energie rond 30%. Met een accu is dat te verhogen tot maximaal 70% (in de winter gaat het nooit lukken). Bij een jaarverbruik van 4000 kWh kunt u  vermijden dat 40% = 1600 kWh uit het net gehaald wordt. Dat is 1600*0,13 = 208,- aan uitgespaarde energiebelasting.  Terwijl daarvoor een accu van minimaal 6 kWh nodig is à 4200,-.  De accu is dan al lang versleten voor hij terugverdiend is.

De opbrengst van panelen vermindert 1% per jaar.

De garantievoorwaarden van de meeste fabrikanten garanderen een maximale degradatie van 0,8% (20% in 25 jaar). In de praktijk blijkt dit enorm mee te vallen. Een studie van het gerenommeerde Fraunhofer instituut komt op een degradatie van maximaal 0,1% per jaar voor het hele systeem inclusief omvormer. Zie pagina 41 van het rapport. Uit het zogenaamde "1000-Dächer-Programm" in Sachsen blijkt in 20 jaar vrijwel geen meetbare teruggang in opbrengst. Dat komt overeen met onze eigen ervaringen sinds 2012. Er schijnt geen wetenschappelijke onderbouwing te zijn voor jaarlijkse degradatie. Blijkbaar praat iedereen elkaar na. Sommigen fabrikanten proberen te profiteren door betere garanties te geven. Alsof zij kunnen garanderen dat ze er over 25 jaar nog zijn. Aantonen van degradatie is praktisch gezien vrijwel ondoenlijk (veel kosten en gedoe: panelen van het dak en laten testen bij een instituut). De garantie is grotendeels een marketing-garantie.

Panelen moeten onder een hellingshoek van 20 graden of meer geplaatst worden om het zelfreinigende effect van de regen zijn werk te laten doen.

We hebben uitgebreide ervaring met panelen onder hoeken van 2 en 5 graden. Er is geen groot verschil te merken met panelen onder andere hoeken. Zolang de regen er van afloopt zal het vuil er mee aflopen. Na verloop van jaren bouwt zich een rand vuil aan de onderkant op. We raden onze klanten dan ook aan eens per jaar in het voorjaar -samen met het reinigen van de hemelwaterafvoeren- de panelen met water en een zachte borstel te reinigen. Op een plat dak is dat meestal geen probleem. Het voordeel van een lage hoek op platte daken is evident: de rijen kunnen véél dichter op elkaar geplaatst worden zonder dat er schaduwvorming optreedt. Ook zal de windbelasting aanmerkelijk lager zijn. De opbrengst per paneel is maar tot 10% lager. Bijkomend voordeel is dat de gevoeligheid voor schaduw door obstakels afneemt bij een lage hellingshoek. Hier staat een interessante vergelijking tussen panelen onder 20 en 5 graden op een plat dak.

Zonnepanelen: dat is een "linkse hobby"

Gezien de benodigde investering zou je beter van een "rechtse hobby" kunnen spreken. Maar dit is bij uitzondering een hobby die een behoorlijk rendement geeft. Dus of u nu links of rechts bent maakt daarbij niet uit.

Om de investering er uit te halen, kunnen we een lange tijd niet verhuizen.

Dat is in het algemeen gesteld onjuist. Zie dit artikel.

Het is slimmer zonnecollectoren toe te passen dan zonnepanelen.

Onjuist. Collectoren hebben een véél langere terugverdientijd dan zonnepanelen.  Voor details zie deze pagina.

Om de opbrengst van een installatie te monitoren is het verstandig hiervoor apparatuur van de omvormerfabrikant aan te schaffen.

Wij vinden dat niet verstandig. Ten eerste zijn de resultaten vaak onnauwkeurig en incompleet (omdat de kabel naar de meterkast niet wordt meegenomen). Ten tweede proberen fabrikanten en leveranciers hier extra inkomsten uit te halen: het is vrijwel altijd een dure oplossing. Ten derde is het een merkgebonden oplossing. Als de fabrikant wegvalt is het meestal gedaan met de monitoring. Wij monitoren altijd met een Solar Warrior datalogger, die aangesloten is op een nauwkeurige kWh-meter (< 1%) in de meterkast. De Solar Warrior rapporteert zijn gegevens aan PVOutput, een onafhankelijke en gratis wereldwijde dienst voor zonnestroom. Deze dienst maakt het mogelijk eenvoudig vergelijkingen in tijd en plaats te maken, als er een vermoeden van een defect is. Eventuele defecten worden heel snel opgespoord. PVOutput kunt u raadplegen via een webbrowser of app . Mocht de omvormer ooit vervangen worden, dan gaat de monitoring gewoon weer door. In combinatie met de slimme meter kunt u ook het gas- elektriciteitsverbruik van uw huis nauwkeurig monitoren.

Dunne filmpanelen geven gemiddeld 10% meer opbrengst dan reguliere panelen.

Onjuist. Weliswaar zijn er omstandigheden waarbij dunne film beter presteert (lage instraling of hoge temperatuur), maar in Nederland kunt u gemiddeld slechts rekenen op een 1% hogere opbrengst voor CIS/CIGS  panelen zoals die van Solar Frontier. Maar voor dunne film heeft u wel 20% meer dakoppervlak nodig. De prijs van een installatie is 10-15% hoger omdat de panelen kleiner zijn en er dus meer montagemateriaal en arbeid nodig is. Dunne film is voornamelijk een keuze vanuit esthetische overwegingen. Deze panelen worden i Nederland vrijwel niet meer geleverd (2018).

De regelmatige overzichten van mijn energieleverancier geven mij veel inzicht.

Onjuist. Een deel van de opgewekte energie wordt direct in het huis verbruikt en wordt niet door de slimme meter geregistreerd.  Daarom zijn zowel de import- als de exportcijfers lager (ongeveer 30%) dan het werkelijke verbruik en opwek. Heel verwarrend noemt de leverancier deze cijfers verbruik en terug levering.