Intelligente Lader

De lader die zichzelf terugverdient. Bespaar substantieel op uw laadkosten.

Geavanceerde technologie simpel gemaakt.

Eigenschappen:

Ook interesse? Mail ons.

Waarom noemen jullie dit een intelligente lader in plaats van een slimme lader?

De "slimme lader" is inmiddels een inflatoir begrip geworden. Sommige leveranciers noemen een lader al slim als hij loadbalancing heeft ofwel de laadhistorie registreert bij een backoffice (zoals via OCPP).  Betere "slimme" laders ontvangen een laadplanning vanuit een backoffice. Daarbij kan echter vrijwel geen rekening gehouden worden met de omstandigheden ter plaatse, zoals het verbruik in het woonhuis in combinatie met de opwek van zonnepanelen.  Bij een dynamisch tarief is de overtollige stroom dikwijls 20% goedkoper dan wanneer die uit het net komt. En nog veel meer als de saldering afgebouwd wordt. Onze lader maakt optimaal gebruik van lokaal opgewekte overtollige energie. En dat is niet duurzamer,  maar ook veel goedkoper...Voorbeelden:

Bedieningsscherm:

Scherm instellingen:

Maximale benutting van zonne-energie. 

Traditionele driefasige laadstations kunnen lage zonnestroomvermogens, bijv. in de vroege ochtend en in de avond, niet gebruiken doordat minimale laadvermogens aan de normen moeten voldoen. Met de Solar Charger kan deze energie maximaal worden benut door het starten van een eenfasig laadproces bij 1,3 kW en een automatische overschakeling naar driefasig laden bij hogere zonnestroomvermogens. 

Voorbeeld pvoutput. 


Boven: Groen is productie zonnepanelen, rood is verbruik van het hele huis, incl. lader. Instelling is minimaal 90% via de zon.

Onder: alleen het laden, groen is het gedeelte wat uit de zonnepanelen komt.
Twee dagen: 1 gewone dag en een met de auto aan de lader. Om  5 uur is de accu vol.