Hoeveel panelen?

Hier ziet u een interessant overzicht waarbij de grootte van de installatie varieert bij een gegeven verbruik van 4000 kWh/jaar. Er is ook aangegeven wat er gebeurt als de saldering in de toekomst volledig wegvalt. Het zelfverbruik is het deel van de opgewekte energie, dat direct in het huis verbruikt wordt .

Een belangrijk effect is dat een installatie rendabeler wordt naarmate deze groter is (minder overhead, meer panelen).

Met saldering zit het optimum bij een opwek rond 90% van het verbruik. Op termijn (zonder saldering) geldt echter: hoe groter hoe beter!