Onderscheidend

En waarin dan wel?

1) De zorgvuldigheid. Bij onze eerste afspraak brengt Hans bij u thuis de situatie nauwkeurig in kaart. Hij inventariseert uw wensen, meet het dak op en brengt de omgeving in kaart. Alle gegevens worden ingevoerd in een computermodel als basis voor het ontwerp en de schaduwberekeningen. Meestal resulteert dit in een voorstel met eventuele alternatieven. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, maken wij een gedetailleerde offerte en weet u precies waar u op kunt rekenen, zowel qua opbrengsten als qua kosten en subsidiemogelijkheden. Na oplevering van de installatie begeleiden we u bij de verdere afhandeling. Wij nemen hier echt de tijd voor.

2) De kwaliteit en het afwerkingsniveau: een zonnestroom-installatie moet zeker 25 jaar mee kunnen gaan in weer en wind. Alle gebruikte materialen en componenten voldoen aan de hoogste eisen. Hier doen we geen enkele concessie; we werken alleen met producten waar we 100% achter kunnen staan. We werken volgens alle geldende normen en standaarden. Alle bekabeling wordt netjes weggewerkt en we laten het gebouw altijd schoon achter.

3) De prijs. Hoe lager de prijs per opgewekte kWh, hoe hoger het rendement van uw investering. Zelfs in standaardinstallaties zijn we altijd concurrerend geprijsd. Hoe kan dit? We kopen zeer scherp in via Europese groothandels. Onze marketingkosten (dure advertenties, gezamenlijke inkoopacties, gelikte websites, acquisitiebureaus) en overige bedrijfskosten (panden, vervoer, secretariaat, etc.) blijven tot een functioneel minimum beperkt. Waar we echter niet op besparen zijn gereedschappen en veiligheidsvoorzieningen. Bij ons zijn er nooit meerkosten achteraf. We doen eventueel ook de aanleg van een laadpunt voor uw elektrische auto. LTS Solar is uitdrukkelijk niet aangesloten bij een garantiefonds.

4) Kennis. In complexe situaties voelen we ons thuis (achtergrond eigenaar: werktuigbouwkundig ir.). Voorbeelden: Obstakels die schaduw veroorzaken zoals nabijgelegen gebouwen, schoorsteen- en ontluchtingspijpen, bomen, schotels, etc. Het combineren van meerdere dakdelen (plat, schuin, afwijkende richtingen). Rekening houden met de omgevingsvergunning. Installaties op de grond. Zwevende constructies vanwege een slap dak, etc.

5) Advies. Energiebesparing is meestal nog rendabeler dan investeren in zonnepanelen (maar misschien minder aansprekend). Met onze meetapparatuur kunnen we u inzicht verschaffen in de grootste gebruikers en u adviseren over mogelijke besparingen. Met een kleine investering of inspanning is 10% besparing in de regel makkelijk haalbaar, soms oplopend tot enkele duizenden kWh/jaar.

6) De installatie op een (gedeeltelijk) plat dak. Meestal is zo'n dak te klein om uw volledige verbruik op te wekken met een standaard installatie. Door maatwerk kunnen we vrijwel altijd veel meer opwekken. Daardoor kunt u uw eigen verbruik zelf gaan opwekken. Bijna 70% van het dak kan netto benut worden, zonder enige schaduwvorming. Zo kunt u rond 140 kWh per m2 dakoppervlak per jaar opwekken. Dat is in het algemeen meer dan bij een schuin dak mogelijk is (een vergelijkbaar huis met dezelfde grondafmetingen). Ons maximum ligt momenteel op 180 kWh per m2.

7) Maatwerk. Draagconstructies worden volledig in eigen beheer geconstrueerd. Altijd vindt toetsing plaats van windbelasting, kniksterkte, buigspanningen en doorbuiging.

8) Gecontroleerd proces. Door de kleinschalige opzet, waarbij Hans bij alle onderdelen betrokken is van situatieschets tot opbouw ontstaat een zeer gecontroleerd proces. We besteden niets uit aan onderaannemers. De verwachtingen worden daardoor altijd waargemaakt. Al onze klanten zijn uiterst tevreden.

9) Monitoring. Alle systemen worden standaard -middels een datalogger (Solar Warrior) met nauwkeurige kWh-meter- met het internet verbonden. Zo kunt u "live" inzicht verkrijgen in de opbrengst van de panelen. Aan de hand van deze gegevens kunt u/wij objectief de prestaties van uw systeem beoordelen. Bij afwijkingen nemen we meteen contact met u op gedurende minimaal de eerste 2 jaar. En in veel gevallen is het daarnaast ook mogelijk uw elektriciteits-, gas- en/of waterverbruik te monitoren. Meten is weten! En gissen is missen dan wel gokken is dokken...

Een voorbeeld, waarbij u in één oogopslag de prestaties van de afgelopen jaren kunt aflezen:

10) Nazorg. Na oplevering monitoren we uw installatie nog minimaal 2 jaar (in de praktijk veel langer). We geven u een seintje als bijvoorbeeld de internetverbinding langere tijd wegvalt. Voor de monitoring heeft dat niet veel consequenties: als het herstel niet langer dan een week duurt, gaat er geen data verloren. Ook bij rendementsverlies of andere storingen kunt u van ons een seintje verwachten. Mocht er zich een storing voordoen, dan reageren we snel om de storing op te heffen.