Meerwaarde

23-07-2013 > Masteronderzoek Thomas Wissink: 'Zonnepanelen maken huizenverkoop makkelijker'

Bouwkundemasterstudent Thomas Wissink concludeert in zijn afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven dat huizenkopers woningen met zonnepanelen extra aantrekkelijk vinden. Veel mensen zijn zelfs bereid een extra bedrag te betalen voor zonnepanelen, dat vergelijkbaar is met de aanschafprijs van een dergelijk systeem. Meer dan zestig procent van het aantal zonnepanelen zou op daken van koopwoningen staan.

Wissink ondervroeg 227 mensen in de regio Eindhoven of ze de aanwezigheid van zonnepanelen waarderen op het dak van een potentieel koophuis. Wissink voerde het onderzoek uit onder begeleiding van prof.dr.ir. Wim Schaefer. Van de ondervraagden bleek 78 procent bereid extra te betalen voor de aanwezigheid van een zonnepaneelsysteem op een koopwoning. Uitgaande van een systeem dat zeshonderd euro per jaar bespaart, was de gemiddelde prijs die mensen extra wilden betalen zevenduizend euro. Wissink: 'De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant voor woningbezitters die in zonnepanelen willen investeren, maar niet zeker zijn of zij gaan verhuizen voor de investering is terugverdiend. Zonnepanelen hebben zelfs zo'n positieve invloed op de keuze van de woning, dat een systeem een goede investering zou kunnen zijn voor woningen die te koop staan.'