BTW Aangifte

In de eerste kwartaalaangifte trekt u de betaalde BTW af (zie rekening).

De jaarlijks op te geven BTW voor de opgewekte energie is als volgt forfaitair vastgesteld:

Als het forfait 60,- per jaar is dan komt dat neer op een omzet van 60/21% = 286,- per jaar. Per 3 maanden moet dan 72,- worden opgegeven als omzet. Het eerste kwartaal waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft kunt u naar rato van het aantal maanden opgeven. Dus bijv. 20 februari tot 31 maart: 40 dagen/(31+28+31) = 0,44. Dus 0,44*72,- = 32,- waarover 21%*32 = 6,- omzetbelasting betaald moet worden.

Stappen bij het terugvragen van de betaalde BTW:

  • U stuurt het formulier "Opgaaf Zonnepaneelhouders" (voorzien van BSN, datum en handtekening ) zo spoedig mogelijk na de installatie op naar de belastingdienst.

  • De reactie van de belastingdienst (Vaststelling belastingplicht) komt gewoonlijk binnen enkele weken bij ons aan. Wij sturen u een kopie hiervan op. Soms zit hier meteen een papieren aangiftebiljet bij. Dat vullen we dan meteen in en sturen het op. U ontvangt daarvan een kopie. Na verloop van tijd zal de Belastingdienst u om een rekeningnummer voor teruggave gaan vragen en daarna het bedrag storten.

  • Vaak ontvangt u na enige tijd een inlogcode voor de site "Belastingdienst Zakelijk" en enkele dagen later een wachtwoord. U stuurt deze naar ons door en wij handelen de aangifte verder af.

  • Tegen het einde van het kwartaal krijgen wij een uitnodiging tot het doen van aangifte. In het geval dat we niet over de inlogcode "Belastingdienst Zakelijk" beschikken, zullen we u vragen om ons te machtigen via machtigen.digid.nl met uw DIGID. Meer hierover hier. We handelen het daarna verder af.

  • De aangifte moet uiterlijk een maand na het einde van het kwartaal gedaan zijn. Er volgt een heftige boete bij te late indiening.

  • De betaling kunt u in het algemeen vanaf een maand na het einde van het kwartaal verwachten, mits u natuurlijk tijdig aangifte hebt laten doen.

  • Na afloop ontvangt u een brief ter bevestiging dat u onder de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) valt en verder vrijgesteld bent van aangifte.