Hoeveel panelen?

Hier ziet u een interessant overzicht waarbij de grootte van de installatie varieert bij een gegeven verbruik van 4000 kWh/jaar. Er is ook aangegeven wat er gebeurt als de saldering in de toekomst volledig wegvalt. Het zelfverbruik is het deel van de opgewekte energie, dat direct in het huis verbruikt wordt .
Een belangrijk effect is dat een installatie rendabeler wordt naarmate deze groter is (minder overhead, meer panelen). 

Verbruik Opwek Zelfverbruik Terugverdientijd Zonder saldering
4000 2400 35% 5 9,0
4000 3000 31% 4,6 8,7
4000 3600 28% 4,3 8,5
4000 4800 25% 4,5 8,4
4000 5400 24% 4,7 8,3

Met saldering zit het optimum bij een opwek rond 90% van het verbruik. Op termijn (zonder saldering) geldt echter: hoe groter hoe beter!
Comments